e-hvtd v2.0 (9175)

剛烈 cương liệt
♦Cương trực trinh liệt, ngay thẳng chính đính. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã tịnh bất tri thị giá đẳng cương liệt hiền thê, khả kính, khả kính , , (Đệ lục thập lục hồi) Tôi không ngờ lại là một người vợ hiền ngay thẳng tiết liệt như thế, thật đáng kính, đáng kính.