e-hvtd v2.0 (9175)

剛武 cương vũ
♦Cứng cỏi dũng mãnh. ◇Lưu Hướng : Phi nhân nghĩa cương vũ vô dĩ định thiên hạ (Thuyết uyển , Đàm tùng ).