e-hvtd v2.0 (9175)

便血 tiện huyết
♦Đại tiện ra máu.