e-hvtd v2.0 (9175)

剛度 cương độ
♦Trình độ cứng chắc của vật chất.