e-hvtd v2.0 (9175)

使臣 sứ thần
♦Sứ giả.
♦Quan võ chuyên coi giữ tội phạm (dưới đời Tống). ◇Thủy hử truyện : Lưỡng cá phòng giao công nhân bả Lâm Xung đái lai sứ thần phòng lí kí liễu giam 使 (Đệ bát hồi) Hai tên công sai đem Lâm Xung kí giam trong buồng giam của quan coi tội phạm.
♦Quan nhạc trong cung. ◇Quán phố nại đắc ông : Sứ thần tứ thập danh, mỗi trung thu hoặc nguyệt dạ, lệnh độc tấu long địch 使, , (Đô thành kỉ thắng , Ngõa xá chúng kĩ ) Quan nhạc bốn mươi người, mỗi kì trung thu hoặc đêm trăng, sai độc tấu ống sáo.