e-hvtd v2.0 (9175)

佳節 giai tiết
♦Ngày tốt đẹp, ngày vui vẻ.