e-hvtd v2.0 (9175)

佳境 giai cảnh
♦Nơi quang cảnh đẹp. § Cũng viết giai cảnh .
♦Chỗ thích thú. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Cố Trường Khang đạm cam giá, tiên thực vĩ. Vấn sở dĩ, vân: Tiệm chí giai cảnh , . , (Thế thuyết tân ngữ , Bài điệu 調) Cố Trường Khang ăn mía, ăn khúc đuôi trước. (Có người) hỏi tại sao, (ông) nói: Dần dần đến chỗ thích thú.