e-hvtd v2.0 (9175)

佳味 giai vị
♦Vị ngon.
♦Đồ ăn thức uống ngon miệng.