e-hvtd v2.0 (9175)

佣金 dụng kim
♦Tiền trả cho người trung gian mua bán. ☆Tương tự: dụng tiền