e-hvtd v2.0 (9175)

伊傅 y phó
Y Doãn Phó Duyệt , hai bậc hiền tướng công thần của triều đại nhà Thương, thời cổ Trung Hoa.