e-hvtd v2.0 (9175)

中尉 trung úy
♦Cấp bậc sĩ quan giữa thiếu úy và đại uý.