e-hvtd v2.0 (9175)

中選 trúng tuyển
♦Trúng cử.
♦Thi đậu.