e-hvtd v2.0 (9175)

中式 trúng thức
♦☆Tương tự: trúng cách .