e-hvtd v2.0 (9175)

中原 trung nguyên
♦Trong vùng bình nguyên.
♦Dải đất thuộc hạ du Hoàng Hà, bao quát gần hết Hà Nam, miền tây Sơn Đông, miền nam Hà Bắc và Sơn Tây cho tới miền đông Thiểm Tây. ◇Văn tuyển : Kim nam phương dĩ định, binh giáp dĩ túc, đương tưởng suất tam quân, bắc định trung nguyên , , , (Gia Cát Lượng , Xuất sư biểu ).
♦Chỉ Trung Quốc.