e-hvtd v2.0 (9175)

中元 trung nguyên
♦Rằm tháng bảy âm lịch, có tập tục cúng vong hồn tổ tiên. § Cũng gọi là quỷ tiết , trung nguyên tiết .