e-hvtd v2.0 (9175)

中立 trung lập
♦Đứng giữa, không thiên về bên nào.