e-hvtd v2.0 (9175)

中用 trúng dụng
♦Hữu dụng, hợp với việc dùng.