e-hvtd v2.0 (9175)

中舉 trúng cử
♦Thi đậu kì thi hương.
♦Được dân tuyển cử làm đại biểu.