e-hvtd v2.0 (9175)

中古 trung cổ
♦Thời kì sau thời thượng cổ, trước thời cận đại.
♦Cũ, xưa rồi.