e-hvtd v2.0 (9175)

中洲 trung châu
♦Vùng đất ở phía trong, không giáp núi, không giáp biển.