e-hvtd v2.0 (9175)

中部 trung bộ
♦Khoảng giữa, phần giữa.