e-hvtd v2.0 (9175)

住宿 trú túc
♦Ngủ trọ.
♦Ngủ đậu qua đêm.