e-hvtd v2.0 (9175)

先賢 tiên hiền
♦Bậc tài đức thời xưa.