e-hvtd v2.0 (9175)

世常 thế thường
♦Thói thường ở đời, thường tình. ◇Kê Khang : Nhi thế thường vị nhất nộ bất túc dĩ xâm tính, nhất ai bất túc dĩ thương thân , (Dưỡng sanh luận ).