e-hvtd v2.0 (9175)

世誼 thế nghị
♦Tình giao hảo mấy đời. § Cũng nói là: thế hảo , thế giao . ◇Sa Đinh : Nhất cá hòa Ngu Sanh tiên sanh hữu điểm thế nghị đích lão đầu, trạm khởi lai chánh thức phát biểu ý kiến , (Phòng không ).