e-hvtd v2.0 (9175)

世局 thế cục
♦Đường đời, thế đạo. Cũng phiếm chỉ tình thế. ◇Trương Cư Chính : Biệt lai bất giác tái nhẫm, nhãn tiền thế cục phàm kỉ biến hĩ , (Dữ Tư Thành Hồ Kiếm Tây 西).
♦Cục thế thế giới. ◇Nghiệt hải hoa : Nghĩ yêu tằng kinh xuất dương giả, tác nhất thịnh hội, tá thử tụ tập quan thường, kiêm khả nghiên cứu thế cục , , , (Đệ thập bát hồi).