e-hvtd v2.0 (9175)

僧尼 tăng ni
♦Tăng : Người đàn ông xuất gia tu đạo Phật. Ni : người phụ nữ xuất gia tu đạo Phật. Tăng ni là chỉ chung các vị xuất gia tu theo đạo Phật gồm cả nam phái và nữ phái.