e-hvtd v2.0 (9175)

三遷 tam thiên
♦Ba lần dời chỗ ở. § Khi Mạnh Tử còn nhỏ, mẹ ông đổi chỗ ở ba lần, trước ở bên bãi tha ma, sau ở bên chợ, cuối cùng đến ở cạnh trường học. Bà mẹ cho rằng, chỗ sau ấy có ảnh hưởng tốt cho con và ở luôn đấy.