e-hvtd v2.0 (9175)

冰雪聰明 băng tuyết thông minh
♦Hình dung vô cùng thông minh. ◇Lí Đẩu : Lí Văn Ích phong tư xước ước, băng tuyết thông minh, diễn Tây Lâu Kí vu Thúc Dạ, uyển tự đại gia tử đệ 姿, , 西, (Dương Châu họa phảng lục , Tân thành bắc lục hạ ).