e-hvtd v2.0 (9175)

三略 tam lược
♦Xem lục thao tam lược .