e-hvtd v2.0 (9175)

三達德 tam đạt đức
♦Ba đức, gồm trí , nhân dũng . ◇Lễ Kí : Trí, nhân, dũng tam giả, thiên hạ chi đạt đức dã , , , (Trung Dung ).