e-hvtd v2.0 (9175)

冰肌玉骨 băng cơ ngọc cốt
♦Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp. § Cũng nói là băng cơ ngọc thể .
♦Hình dung đóa hoa đẹp và chịu được lạnh. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Thủy tiên băng cơ ngọc cốt, Mẫu đan quốc sắc thiên hương , (Quán viên tẩu vãn phùng tiên nữ ).