e-hvtd v2.0 (9175)

不宜 bất nghi
♦Không thích hợp, không thích nghi.
♦Không nên. ◇Sử Kí : Túc hạ tất dục tru vô đạo Tần, bất nghi cứ kiến trường giả , (Cao Tổ bản kỉ ) Nếu quả thực túc hạ muốn trừ nhà Tần vô đạo thì không nên ngồi xổm mà tiếp bậc trưởng giả.