e-hvtd v2.0 (9175)

事過境遷 sự quá cảnh thiên
♦Việc đã qua, hoàn cảnh cũng thay đổi. ☆Tương tự: thế dịch thì di . ★Tương phản: tức cảnh sanh tình , kí ức do tân .