e-hvtd v2.0 (9175)

冰箱 băng sương
♦Tủ lạnh (tiếng Anh: "refrigerator"). § Còn gọi là băng quỹ , tuyết quỹ .