e-hvtd v2.0 (9175)

剖心 phẫu tâm
♦Moi tim. ◇Trang Tử : Tử Tư trầm giang, Tỉ Can phẫu tâm , (Đạo Chích ) Tử Tư chết chìm dưới sông, Tỉ Can bị moi tim.
♦Hết lòng thành thật.