e-hvtd v2.0 (9175)

剖斷 phẫu đoán
♦Phân tích sự việc để tìm hiểu và quyết định. ☆Tương tự: phán đoán .