e-hvtd v2.0 (9175)

乏月 phạp nguyệt
♦Tên riêng gọi tháng tư âm lịch. § Phạp nghĩa là thiếu, gọi là phạp nguyệt vì ở tháng này, lúa mùa đông đã hết mà lúa mới chưa chín.