e-hvtd v2.0 (9175)

冤債 oan trái
♦Nợ phải trả cho những việc làm sai trái trước, tạo tội nghiệt ắt có báo ứng. ◇Hoa nguyệt ngân : Tam sanh oan trái, tuy thụ thủ ư cảo nhai, nhất đoạn si tình, tảo tiêu hồn ư bồng khỏa , , , (Đệ nhất hồi ).