e-hvtd v2.0 (9175)

冤訴 oan tố
♦Kêu oan, vì bị oan khuất mà cáo lên bậc trên.