e-hvtd v2.0 (9175)

冤酷 oan khốc
♦Tàn khốc vô đạo. ◇Hàn Thi ngoại truyện : Lục vô cô, lao dân lực, oan khốc chi lệnh , , (Quyển ngũ ) Giết người vô tội, nhọc sức dân, mệnh lệnh tàn khốc vô đạo.
♦Không có tội mà bị hình phạt giết. ◇Tam quốc chí : Tích Tần dân liên Bạch Khởi chi vô tội, Ngô nhân thương Tử Tư chi oan khốc, giai vi lập từ , , (Đặng Ngải truyện ) Xưa dân nước Tần xót Bạch Khởi vô tội, người nước Ngô thương Tử Tư bị giết oan, đều lập đền thờ cho họ.
♦Án kiện oan ức, sự ủy khuất, việc oan khuất. ◇Chu Thư : Nhược đắc nhất tuyết oan khốc, vạn tử vô hận , (Văn Đế kỉ thượng ) Nếu được rửa sạch oan khuất thì có phải chết cũng không mang hận.