e-hvtd v2.0 (9175)

冤氣 oan khí
♦Khí bất bình uất kết trong lòng vì chịu phải oan khuất. ◇Đãng khấu chí : Nhĩ ngã đích oan khí hựu bất tri hà nhật xuất dã (Đệ cửu bát hồi).