e-hvtd v2.0 (9175)

冰河 băng hà
♦Những tảng băng tuyết trên núi cao hoặc từ hai cực địa cầu lở xuống, trôi thành dòng sông. § Còn gọi là băng xuyên .