e-hvtd v2.0 (9175)

二心 nhị tâm
♦Hai lòng. Chỉ lòng dạ không trung thật.