e-hvtd v2.0 (9175)

一身 nhất thân
♦Một mình.
♦Toàn thân xác, cả người.