e-hvtd v2.0 (9175)

一言 nhất ngôn
♦Một lời nói.
♦Chỉ nói một lời mà thôi, không đổi nữa.