e-hvtd v2.0 (9175)

一見 nhất kiến
♦Thấy một lần.
♦Gặp gỡ lần đầu.