e-hvtd v2.0 (9175)

一週 nhất chu
♦Một tuần lễ.
♦Vừa đúng một vòng. Như nhất chu niên một năm.