e-hvtd v2.0 (9175)

劇毒 kịch độc
♦Có tính độc rất mạnh. ◎Như: giáp trúc đào thị hàm hữu kịch độc đích thường kiến thực vật .