e-hvtd v2.0 (9175)

人面獸心 nhân diện thú tâm
♦Hình dung văn hóa Hung Nô chưa khai hóa, không biết lễ nghi. Sau chỉ người tàn ác như dã thú.